توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی
آگهی اخبار مقالات تمامی موارد

استخدام نماینده فروش مرکز اردبیل

شرکت توزیع داروپخش در مرکز اردبیل اقدام به جذب نماینده فروش می نماید.

ادامه مطلب

استخدام نماینده فروش مرکز رشت

شرکت توزیع داروپخش در مرکز رشت اقدام به جذب نماینده فروش می نماید.

ادامه مطلب

استخدام راننده مرکز قزوین

شرکت توزیع داروپخش در مرکز قزوین اقدام به جذب راننده می نماید.

ادامه مطلب

استخدام کارگر انبار مرکز قزوین

شرکت توزیع داروپخش در مرکز قزوین اقدام به جذب کارگر انبار می نماید.

ادامه مطلب

استخدام سرپرست فروش مرکز همدان

شرکت توزیع داروپخش در مرکز همدان اقدام به جذب سرپرست فروش می نماید.

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خریدMSL2024 Tape Library

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه HPE MSL2024 Tape Library از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید NAS Qnap

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه NAS Qnap از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خریدIT (mini pc, printer, scanner,Rack,Router ... )

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید IT (mini pc, printer, scanner,Rack,Router ... ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

ادامه مطلب